Vypnutie napájania a označenie uzamknutia

Lockout tagoutsystém je široko prijímané opatrenie na kontrolu nebezpečnej energie automatizačných zariadení a zariadení (ďalej len zariadenia a zariadenia).Toto opatrenie pochádza zo Spojených štátov amerických a považuje sa za jedno z účinných opatrení na kontrolu nebezpečnej energie.Ale "vziať" pri používaní často čelí mnohým problémom.Typickým príkladom jeLockout tagout, čo znamená, že každý má visiaci zámok.Bez ohľadu na zriadenie a kontrolu procesu a systému je každá úloha vykonávaná na zariadení a zariadeniach chránenáLockout tagout, čo vedie k mnohým rozporom v bezpečnosti a výrobe.

Dingtalk_20211225104855


Čas odoslania: 12. januára 2022